Covid a RODO

0

Art. 207 Kodeksu Pracy nakłada na pracodawcę ogólny obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy pracownikom. Nie wskazuje jednak konkretnych sposobów ich realizacji, co wydaje się rozsądne bo trudno aby ustawodawca przewidział wszystkie okoliczności, które należy uwzględnić przy poszczególnych typach działalności.

Jednak ten brak uregulowań może powodować wątpliwości pracodawcy w jakim zakresie i w jaki sposób powinien wypełniać swoje obowiązki.

Naszym zdaniem, przy wszelkich rozważaniach należy przyjąć liberalne podejście i uwzględnić, że przepis ten jest jedynie ogólnym zarysem powinności, nie uwzględnia jednak indywidualnych uwarunkowań każdego typu działalności, a także sytuacji tak szczególnych jak wybuch pandemii.

Przedsiębiorcy w czasach pandemii zgłaszają wiele wątpliwości, m.in. pytając o możliwość mierzenia temperatur pracownikom, pozyskiwanie od nich informacji o przebywaniu w strefach podwyższonego ryzyka zakażenia, czy możliwości pozyskiwania informacji o wynikach testów na Covid 19. Ich obawy głównie koncentrowały się na braku przepisów wprost zezwalających na takie działania oraz możliwości naruszenia przepisów RODO.

W naszym przekonaniu, w interpretowaniu ogólnych przepisów dobra należy ważyć, a w tym wypadku zdrowie i bezpieczeństwo pracy stanowi dobro nadrzędne w stosunku do prawa prywatności.

Udostępnij

O autorze

I am a lawyer with thirty years of experience, in my first professional life I was a journalist. But in my every life I am most attracted to curiosity, discovering new lands, and secondly - convincing people to do what is wise, good or beautiful. I will also let myself be convinced of these three things.

Zostaw Odpowiedź