Kariera

Kariera

Kancelaria Tomczak & Partnerzy oferuje praktyki dla absolwentów studiów prawniczych oraz do aplikantów adwokackich i radcowskich pierwszego i drugiego roku.

Poszukujemy przede wszystkim kandydatów zainteresowanych rozwojem kompetencji zawodowych w  dziedzinach prawa traktowanych w Kancelarii jako kierunkowe, do których należą:

  • Rynki kapitałowe
  • M&A
  • Nieruchomości
  • Ochrona konkurencji
  • Prawo pracy
  • Restrukturyzacja
  • Własność intelektualna
  • Prawo medyczne
  • Prawo sportowe

Praktykantom oferujemy pracę pod kierunkiem doświadczonych adwokatów i radców prawnych z opcją kontynuacji zatrudnienia w Kancelarii.

Przyjęcie na praktyki poprzedzone jest wypełnieniem ankiety dostępnej na stronie internetowej Kancelarii.

Praktykanci otrzymują wynagrodzenie na podstawie umowy zlecenia.

Wybór stanowiska (krok 1 z 8)

Dane personalne (krok 2 z 8)

Dane personalne

Załącz pliki

Przebieg edukacji prawniczej (krok 3 z 8)

Opisz przebieg edukacji prawniczej

Oceny z poszczególnych egzaminów (pozostaw puste jeżeli nie miałeś/aś tego przedmiotu)

Praca magisterska

Inne informacje dotyczące przebiegu studiów

Pozostałe

Doświadczenie zawodowe (krok 4 z 8)

Przebieg dotychczasowego zatrudnienia (3 ostatnie firmy)

Kwalifikacje

Wpisz tu swoje mocne i słabe strony (po jednej odpowiedzi do każdego pola)

Znajomość języków obcych (jeśli nie znasz innych języków obcych niż angielski zostaw te pola puste)

angielski 

Referencje (krok 5 z 8)

Plany zawodowe (krok 6 z 8)

Specjalizacja (krok 7 z 8)

Dostępność (krok 8 z 8)

 Do góry