Autor: Michał Tomczak

I am a lawyer with thirty years of experience, in my first professional life I was a journalist. But in my every life I am most attracted to curiosity, discovering new lands, and secondly - convincing people to do what is wise, good or beautiful. I will also let myself be convinced of these three things.

0

Multi-kulti

Ktoś może powiedzieć, że w biznesie chodzi o zysk, więc dla zysku ściąga się najlepszych…

0

Rewolucja pod hasłem

Jednym ze zidentyfikowanych powodów sukcesu populistów politycznych, takich jak Donald Trump, jest odkłamanie poprawności politycznej.…

0

Covid a RODO

Art. 207 Kodeksu Pracy nakłada na pracodawcę ogólny obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy…

0

Czytanie Konstytucji

Zwolennicy tak zwanej „kultury życia” (co za paskudna hipokryzja) których siłą rzeczy słucham, tacy jak…

0

Zatracenie

Autorytarni przywódcy różnej maści zawsze uwielbiali posługiwać się prawnikami w sprzedawaniu swoich autorytarnych decyzji. Oni…

0

Bez pointy

Hierarchia sądowa polega na tym, że są na samej górze wydaje ostateczny wyrok, choćby nie…

0

Konflikt wartości

W polskim procesie cywilnym nie ma pojęcia zakazanego dowodu. To oznacza, że dowód uzyskany w…

1 2 3 6