Autor: Michał Tomczak

I am a lawyer with thirty years of experience, in my first professional life I was a journalist. But in my every life I am most attracted to curiosity, discovering new lands, and secondly - convincing people to do what is wise, good or beautiful. I will also let myself be convinced of these three things.

0

Ciąża ważniejsza niż interes pracodawcy

Artykuł Michała Tomczaka w dzienniku Rzeczpospolita z dnia 18 kwietnia 2024 roku (dodatek: Kadry i Płace).

Zadawanie pytań o plany związane z powiększeniem rodziny zakazane jest zarówno na etapie rekrutacji, jak i podczas podejmowania innych decyzji dotyczących zatrudniania pracownicy.

Proszę czytać dalej.

0

Sposób naliczania emerytury też może dyskryminować

Artykuł Michała Tomczaka w dzienniku Rzeczpospolita z dnia 11 stycznia 2024 roku (dodatek: Kadry i Płace).

Dyrektywę antydyskryminacyjną 2000/78, która dotyczy stosunków pracy, stosuje się w sytuacji wypłaty wszystkich środków, które pozostają w funkcjonalnym związku z zatrudnieniem.

Proszę czytać dalej.

0

Odstępstwo od zakazu dyskryminacji nie dotyczy całej armii

Artykuł Michała Tomczaka w dzienniku Rzeczpospolita z dnia 2 listopada 2023 roku (dodatek: Kadry i Płace).

Odstępstwa od zakazu dyskryminacji bezpośredniej mogą mieć zastosowanie jedynie do określonej działalności w siłach zbrojnych, nie zaś do stanowiska, a już zwłaszcza nie do prawie wszystkich stanowisk.

Proszę czytać dalej.

0

Tylko uzasadnione odstępstwa w traktowaniu

Artykuł Michała Tomczaka w dzienniku Rzeczpospolita z dnia 21 września 2023 roku (dodatek: Kadry i Płace).

W przypadku domniemanej dyskryminacji bezpośredniej, różnica w traktowaniu może być uzasadniona, jeżeli służy ona realizacji konkretnych celów wyraźnie określonych w tych dyrektywach.

Proszę czytać dalej.

0

Faktyczna równość osiągnięta przez dyskryminację

Artykuł Michała Tomczaka w dzienniku Rzeczpospolita z dnia 24 sierpnia 2023 roku (dodatek: Kadry i Płace).

Odmienne traktowanie pracowników obu płci może być uzasadnione obiektywnymi czynnikami niezwiązanymi z dyskryminacją ze względu na płeć. Wybrane środki muszą być jednak zgodne z celem polityki społecznej, odpowiednie i niezbędne do jego osiągnięcia.

Proszę czytać dalej.

1 2 3 13