Aktualności

Nowy projekt dotyczący konfiskaty rozszerzonej

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt ustawy o konfiskacie majątku, który pochodziłby z przestępstwa. Podczas odbywającego się w dniu 20 grudnia 2016 roku posiedzeniu Rada Ministrów zaakceptowała projekt. Przepisy o konfiskacie wejdą w życie w pierwszym kwartale 2017 roku. Projekt...

Nowe mandaty za żywność

W dniu 6 grudnia 2016 r. weszły w życie dwa rozporządzenia, które wprowadzają zmiany w zakresie uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. Zmiany dot. m.in. kontroli jakości artykułów spożywczych. Zmiany zawierają rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 listopada...

Nowelizacja ustawy – Prawo o zgromadzeniach

Posłowie zdecydowali o ostatecznym brzmieniu nowelizacji ustawy – Prawo o zgromadzeniach. Sejm przyjął dwie poprawki Senatu. Jedna z nich wykreśla kontrowersyjny zapis o pierwszeństwie dla organów władzy, Kościołów i związków wyznaniowych w wyborze miejsca i czasu zgromadzenia. Ustawa została...

Archiwum aktualności

Sprawy

Swiat pozorów, świat dowolności

Bardzo wiele bardzo ważnych problemów nie doczekało się w prawie pracy uregulowania, dosłownie żadnego uregulowania, choćby wzmianki czy sugestii. Dotyczy to między innym drażliwej i coraz bardziej drażliwej sfery prywatności pracownika, czyli jego najbardziej fundamentalnych praw. Artykuł...

Praca w zespole

Jeden z Klientów Kancelarii zastanawiał się, czy może zwolnić pracownika, który nie potrafi pracować w zespole. Odpowiadając na to pytanie warto powołać się na orzecznictwo Sądu Najwyższego. Już w wyroku z 15 kwietnia 1999 r. (sygn. akt I PKN 14/99) Sąd Najwyższy orzekł, że niezawiniony...

Rezygnacja

Jeden z naszych klientów chciał wiedzieć od jakiego momentu rezygnacja z funkcji członka zarządu wywołuje skutki prawne. Ponadto chciał się dowiedzieć czy jest ustawowy termin do zgłoszenia takiej zmiany do krajowego rejestru handlowego. W pierwszym z przedstawionych zagadnień należy stwierdzić,...

Archiwum spraw
 Do góry