Aktualności

Rozporządzenie MAR

Od 3 lipca 2016 roku emitenci papierów wartościowych są zobowiązani do stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku. Od 3 lipca 2016 r. w krajach członkowskich Unii Europejskiej obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego...

Kontrola sądowa Rady Nadzorczej

Kodeks spółek handlowych nie przewiduje żadnej szczególnej regulacji dotyczącej kontroli sądowej prawidłowości uchwał podejmowanych przez Radę Nadzorczą spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Na tle obowiązujących przepisów nie ma zatem skutecznego instrumentu prawnego umożliwiającego...

Pre-packi

W znowelizowanym prawie upadłościowym została uregulowana nowość, jaką jest przygotowana likwidacja, potocznie zwana pre-pack. Procedura„pre-pack” polega na szybkiej sprzedaży działającego przedsiębiorstwa, którego działalność będzie kontynuowana przez nabywcę niż prowadzenie długotrwałego...

Podatkowe obejście prawa

Już 15 lipca br. zaczęła obowiązywać klauzula obejścia prawa podatkowego. Klauzula obejścia prawa podatkowego ma uniemożliwić firmom dokonywanie sztucznych i niemających uzasadnienia gospodarczego czynności, za pomocą których próbowałyby ominąć przepisy i osiągnąć korzyści podatkowe. Nowelizacja...

Archiwum aktualności

Sprawy

Internet i mail jak woda i powietrze

Prawo pracy rozwija się w dwóch kierunkach i oba są trudne do przyswojenia. Część systemu zmierza w stronę bardzo ścisłej regulacji, harmonizacji i detalicznego określenia wszystkiego. Tak jest np. z czasem pracy, delegowaniem, pracą tymczasową. Drugi kierunek jest wprost przeciwny...

Lepiej nie sumować pensji i zasiłków

Sąd Najwyższy w uchwale z lutego br. uznał, że ZUS pobierał zawyżone składki zdrowotne za miesiące, w których pracownicy chorowali. Ten proceder trwał od 17 lat, kiedy weszła w życie ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Komentarz Moniki Niemeczek dla dziennika "Rzeczpospolita" z dnia...

Nieletni nie będą mogli już kupić e-papierosów

Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Zgodnie z nowelizacją  niepełnoletni nie będą mogli już kupić e-papierosów. Ponadto nowa regulacja ogranicza też miejsca używania e–papierosów....

Wynagrodzenie ryczałtowe i bezpodstawne wzbogacenie

Jeden z naszych klientów chciał się dowiedzieć, co może zrobić kiedy zawarł umowę na podstawie której wynagrodzenie miało być wypłacane na zasadzie ryczałtu a w trakcie wykonywania dzieła dokonał czynności dodatkowych nieobjętych umową. Konstrukcja wynagrodzenia ryczałtowego nie wyklucza...

Archiwum spraw
 Do góry