Aktualności

Sądy na smyczy poprawności

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie prawa pracy. Felieton Michała Tomczaka w dzienniku "Rzeczpospolita" z dnia 13 kwietnia 2017 roku (dodatek: Praca i ZUS).

Nowelizacja Kodeksu karnego

23 marca 2017 roku Sejm uchwalił nowelizację Kodeksu karnego, która trafi następnie do Senatu.  Przedmiotowa nowelizacja ma zapobiegać uchylaniu się od płacenia alimentów. Zmiana polega na tym, by osobom, których łączna wysokość zaległości alimentacyjnych wyniesie równowartość co najmniej...

Prawo Sport Finanse

Już jutro - 7 kwietnia 2017 roku adw. Michał Tomczak po raz kolejny weźmie udział w Konferencji dotyczącej prawa sportowego organizowanej przez Uniwersytet Warszawski. Tegoroczna prelekcja będzie dotyczyła klauzuli odstępnego. Zapraszamy do śledzenia transmisji na żywo na facebooku.

Archiwum aktualności

Sprawy

Niezdecydowanie nie popłaca

Pracownik, który wystąpił o odszkodowanie z tytułu wadliwego rozwiązania z nim umowy, nie może zmienić swojego żądania na zasądzenie przywrócenia do pracy, chyba że uzyska na to zgodę pracodawcy. Artykuł Diany Kanarek w dzienniku "Rzeczpospolita" z dnia 16 marca 2017 roku (dodatek:...

Ocena pracownika to prawo, ale i obowiązek

Wraz z przyjściem firm z Zachodniej Europy do Polski w dużych międzynarodowych firmach pojawiły się jako powszechne zjawisko rozbudowane systemy oceny pracowników. Polscy pracownicy początkowo traktowali te rozwiązania z pełnym ironii dystansem, jednak obowiązek to obowiązek i z czasem stał...

Wypowiedzenie w usługach

Jeden z klientów naszej Kancelarii zawarł umowę o świadczenie usług. Niestety druga strona nie wywiązywała się z swojego zobowiązania i nie wykonała żadnej usługi, wobec czego klient zdecydowany był zakończyć współpracę z swoim kontrahentem. Nasz klient wpłacił również zaliczkę...

Archiwum spraw
 Do góry