Aktualności

Znak towarowy w praktyce

Krótki komentarz dotyczący wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który potwierdził zasadność odmowy udzielenia ochrony w postaci znaku towarowego specyficznym opakowaniom jogurtów. http://tomczak.pl/praktyka/branze/ip/

Nowelizacja ustawy o zbiórkach publicznych

Nowe przepisy wprowadza wchodząca w dniu dzisiejszym w życie ustawa o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych, która zastąpi nieprzystające do rzeczywistości przepisy z 1933 r. Ustawa ta wprowadza kilka przełomowych zmian. Jedną z nich jest uznanie, iż zbieranie datków przez sms-y lub przelewy...

Odpis bez sądu

Od dnia 1 lipca 2014 roku istnieje możliwość uzyskania odpisu z księgi wieczystej bez wizyty w sądzie. Wystarczy wejść na stronę https://ekw.ms.gov.pl/eukw/menu do i kliknąć w zakładkę „składanie wniosków o wydanie dokumentu z Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych”. Następnie należy...

Archiwum aktualności

Sprawy

Guarantee Limitation Language

W ramach jednej z transakcji zetknęliśmy się ze rozwiązaniem, które w dojrzałych jurysdykcjach upadłościowych należy do standardowych, w Polsce natomiast jest dopiero przyswajane przez praktykę. Otóż jak wiadomo podmiot udzielający zabezpieczenia może w wyniku zupełnie niekontrolowanych...

Charakter prawny pokwitowania i co z niego wynika

W toku jednej z prowadzonych przez nas spraw pojawił się problem charakteru prawnego pokwitowania. Jedna ze stron powoływała się na bezskuteczny upływ terminu na uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli w postaci złożonego pokwitowania rozliczenia, druga strona natomiast taką...

Archiwum spraw
 Do góry