Aktualności

Regres ubezpieczycieli w przypadku podwójnego OC

Sąd Najwyższy orzekł niedawno (sygn. akt III CZP 16/16), że w sytuacji podwójnego ubezpieczenia OC zakład, który wypłacił odszkodowanie z OC posiadacza pojazdu jako pierwszy, ma regres do drugiego zakładu również ubezpieczającego dany pojazd. W drodze analogii znajdzie tu zastosowanie art....

Kierownik dostanie pieniądze za godziny nadliczbowe

Sąd Najwyższy podkreślił, że kierownik kierownikowi nierówny. Nie może być za niego uznany ten, kto niewiele może, decyzyjność ma ograniczoną i na dodatek pracuje na równi z kierowanym przez siebie zespołem. To orzeczenie jest też kolejną próbą określenia przez SN zasad traktowania...

Obniżenie limitu transakcji gotówkowych

Nowelizacja ustawy o PIT, CIT i o swobodzie działalności gospodarczej 13 maja 2016 roku została przedłożona Prezydentowi do podpisu. Najbardziej istotna dla przedsiębiorców jest zmiana art. 22 ostatniej z wymienionych ustaw, obniżająca limit płatności gotówkowych z 15 tysięcy euro do 15...

Archiwum aktualności

Sprawy

Zabezpieczenie roszczenia o posiadanie

W jednej ze spraw prowadzonych przez Kancelarię wynikła ciekawa kwestia dotycząca możliwości udzielenia zabezpieczenia powództwa o przywrócenie posiadania lokalu. Roszczenie o przywrócenie naruszonego posiadania należy do kategorii roszczeń niepieniężnych, zastosowanie znajdzie tu więc...

Zgłoszenie wierzytelności po terminie

Jeden z naszych Klientów chciał się dowiedzieć, co może zrobić w przypadku, upływu terminu wyznaczonego do zgłaszania wierzytelności. Po upływie terminu wyznaczonego do zgłaszania wierzytelności syndyk uzupełnia listę wierzytelności w miarę zgłaszania wierzytelności. Jeżeli zgłoszono...

Uznanie przedawnionego długu

Jeden z naszych Klientów chciał się dowiedzieć, czy możliwe jest uznanie przedawnionego długu. Co do zasady uznać można jedynie dług w czasie trwania okresu przedawnienia, w związku z czym oświadczenie o uznaniu długu przedawnionego może być potraktowane jedynie jako zrzeczenie się zarzutu...

Odstąpienie także po upływie terminu

W jednej ze spraw prowadzonych przez Kancelarię, wynikła ciekawa kwestia dotycząca podstawy odstąpienia od umów o dzieło, w przypadku opóźnienia w wykonaniu dzieła ze strony przyjmującego zamówienie. Na postawie wyroku Sądu Najwyższego z dnia 12 stycznia 2012 r. w sprawie o sygnaturze...

Archiwum spraw
 Do góry