Aktualności

Rozporządzenie w sprawie ochrony danych osobowych

14 kwietnia 2016 r. Parlament Europejski przyjął Rozporządzenie w sprawie ochrony danych osobowych, które wejdzie w życie za dwa lata, czyli w maju 2018 roku. Rozporządzenie będzie bezpośrednio stosowane w polskim porządku prawnym, bez konieczności implementowania go ustawą. Jedną z głównych...

Pracodawca kontrolujący pracownika za pośrednictwem kamer

Wypowiedż Michała Tomczaka dla Serwisu Agencyjnego Monday News Coraz większa grupa pracowników staje się mobilna, gdyż specyfika ich profesji nie wymaga codziennego przebywania w firmie. Według raportu amerykańskiej firmy Citrix, pod koniec 2020 r. ok. 29% osób na świecie będzie zdalnie świadczyło...

Archiwum aktualności

Sprawy

Zaskarżanie interpretacji

Jeden z naszych klientów, chciał się dowiedzieć co może zrobić w przypadku wydania Interpretacji podatkowej wydanej przez dyrektora izb skarbowej, działającego z upoważnienia Ministra Finansów z którą się nie zgadza. Zgodnie z zasadami w ustawie o postępowaniu przed sądami administracyjnymi...

Bez kary za grzechy

Wszystko wskazuje na to, że (w większości przypadku) nawet rażąco wadliwe rozwiązanie umowy o pracę nie spowoduje dla pracodawcy większych przykrości. Zwłaszcza w przypadku rozwiązania dyscyplinarnego pracodawca w najgorszym razie zapłaci co najwyżej tyle, ile by zapłacił na okres wypowiedzenia. Przepisy...

Do zwolnienia nie wystarczy bezprawność zachowania

Jeżeli pracownik jest podejrzany o popełnienie oczywistego przestępstwa czego skutkiem jest zwolnienie, pracodawca musi ustalić, jakie były rzeczywiste zamiary popełnienia przewinienia i jakie to było przewinienie. Komentarz Moniki Niemeczek dla dziennika "Rzeczpospolita" z dnia 16 czerwca...

Premia przyznana tylko w części

W porozumieniach rozwiązujących stosunek pracy strony często przewidują rekompensatę natychmiastowego rozwiązania stosunku pracy – np. przez przyznanie premii rocznej.  Czy takie postanowienie daje pracownikowi prawo do pełnej premii, czy jedynie do częsci proporcjonalnej do jego okresu zatrudnienia? Komentarz...

Archiwum spraw
 Do góry