Aktualności

Odrębna własność zostaje

Sąd Najwyższy rozstrzygnął następujące zagadnienie prawne: czy upływ terminu, na jaki zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, na której znajduje się budynek wielolokalowy, powoduje wygaśnięcie prawa odrębnej własności lokalu w tym budynku? W uchwale z dnia 25...

Zmiana roku obrotowego - wystarczy uchwała

W wyroku z dnia 8 sierpnia 2017 roku, w sprawie o sygn. akt II FSK 1851/15, Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że warunkiem skutecznej zmiany roku obrotowego jest wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. Sprawa dotyczyła spółki komandytowo-akcyjnej, której wspólnicy chcieli przedłużyć w grudniu...

Koniec tajemnicy bankowej

4 kwietnia 2017 r. weszły w życie przepisy ustawy z  9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz.U. z 2017 r. poz. 648). Zgodnie z przepisami tej ustawy, polskie i zagraniczne organy podatkowe mogą wzajemnie wymieniać się informacjami o swoich rezydentach podatkowych. Za...

Milczące załatwienie sprawy

W dniu 1 czerwca 2017 roku weszła w życie nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego. Głównym zamierzeniem nowelizacji wprowadzonej ustawą z dnia 7 kwietnia 2017 jest przyspieszenie postępowania administracyjnego poprzez tzw. milczące załatwienie sprawy (art. 122a) oraz postępowanie...

Archiwum aktualności

Sprawy

Decyzję o ukaraniu powinno poprzedzać wiele formalności

Katalog kar pracowniczych jest zamknięty i pracodawcy nie wolno go rozszerzyć, np. w regulaminie pracy i dyscyplinować etatowca, podając informację o zastosowaniu kary do publicznej wiadomości. Rozmowa z Klaudią Kwoką w dzienniku "Rzeczpospolita" z dnia 19 września 2017 roku (dodatek: dobra...

Konflikt interesów w relacji intymnej

Pracodawcy mają  problem z wejściem dwojga pracowników w relację intymną. Może to bowiem skutkować takim rodzajem zależności czy preferencji, który ma całkowicie niemerytoryczny charakter. Artykuł Michała Tomczaka w dzienniku "Rzeczpospolita" z dnia 14 września 2017 roku (dodatek:...

Mienia powierzone a zwolnienie

Jeden z naszych Klientów zapytał nas czy może żądać zwrotu mienia powierzonego od pracownika przebywającego na długotrwałym zwolnieniu lekarskim. Sprzęt służbowy jest własnością pracodawcy, który powierza go pracownikowi w celu wykonywania obowiązków służbowych. Co do zasady, pracownik...

Przedłużenie wypowiedzenia nie zawsze możliwe

Jeden z naszych Klientów zastanawiał się, czy można w umowie o pracę wydłużyć pracownikowi okres wypowiedzenia. Kwestia ta nie jest regulowana w ustawie, jednak w orzecznictwie przyjmuje się, że jest to dopuszczalne, jeżeli takie postanowienie umowne będzie korzystne dla pracownika. Tym...

Archiwum spraw
 Do góry