Aktualności

Odszkodowanie bez podatku

Przepis art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma zastosowanie do odszkodowania rekompensującego rzeczywistą stratę, a nie korzyści, które podatnik mógłby osiągnąć, gdyby szkody mu nie wyrządzono. Tak wynika z wyroku NSA z 1 lutego 2017 r. Według NSA w  przedmiotowej...

Użytkowanie wieczyste

Sąd Najwyższy, rozważając zagadnienie prawne w sprawie o sygn. III CZP 49/16, orzekł w uchwale z dnia 22 marca 2017 r, że samoistny posiadacz nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste może nabyć jej własność przez zasiedzenie. Teza tej uchwały jest zgodna z wcześniejszą uchwałą...

Dane syndyka znajdziemy w CEIDG

Sądy z urzędu będą wpisywać do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) informacje o syndyku ustanowionym w ramach postępowania upadłościowego oraz o nadzorcy lub zarządcy działającym w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego – wchodzi w życie nowelizacja...

Archiwum aktualności

Sprawy

Potęga danych osobowych w procesie rekrutacji

Dając wolną rękę headhunterowi, kandydat ryzykuje, że zablokuje sobie dostęp do niektórych ofert. Pisemne uregulowanie zasad dysponowania CV może się okazać zbawienne w skutkach. Felieton Michała Tomczak dla dziennika "Rzeczpospolita" z dnia 18 maja 2017 (dodatek:Praca i ZUS).

Niepożądane mnożenie etatów

Od strony przepisów i orzecznictwa pracodawca nie może ograniczyć pracownika w podejmowaniu innego zajęcia, nawet umownie. Zapis umowny ustanawiający takie ograniczenie byłby nieważny. Felieton Michała Tomczaka w dzienniku "Rzeczpospolita" z dnia 11 maja 2017 roku (dodatek: Praca i ZUS).

Dostęp i podstęp

Pracownik, który odpowiada na ofertę pracy tylko po to, aby wystąpić z roszczeniami z tytułu odrzucenia jego kandydatury, nie może liczyć na ich zasądzenie.   Artykuł Pawła Drabika w dzienniku "Rzeczpospolita" z dnia 4 kwietnia 2017 roku (dodatek: Praca i ZUS).

Niezdecydowanie nie popłaca

Pracownik, który wystąpił o odszkodowanie z tytułu wadliwego rozwiązania z nim umowy, nie może zmienić swojego żądania na zasądzenie przywrócenia do pracy, chyba że uzyska na to zgodę pracodawcy. Artykuł Diany Kanarek w dzienniku "Rzeczpospolita" z dnia 16 marca 2017 roku (dodatek:...

Archiwum spraw
 Do góry