Aktualności

Pre-packi

W znowelizowanym prawie upadłościowym została uregulowana nowość, jaką jest przygotowana likwidacja, potocznie zwana pre-pack. Procedura„pre-pack” polega na szybkiej sprzedaży działającego przedsiębiorstwa, którego działalność będzie kontynuowana przez nabywcę niż prowadzenie długotrwałego...

Podatkowe obejście prawa

Już 15 lipca br. zaczęła obowiązywać klauzula obejścia prawa podatkowego. Klauzula obejścia prawa podatkowego ma uniemożliwić firmom dokonywanie sztucznych i niemających uzasadnienia gospodarczego czynności, za pomocą których próbowałyby ominąć przepisy i osiągnąć korzyści podatkowe. Nowelizacja...

Zmiany w kodeksie cywilnym – od 8 września br.

Dnia 8 września 2016 r. wchodzi życie nowelizacja kodeksu cywilnego. Pierwszą zmianą jest dodanie art. 65(1) k.c., który rozciąga stosowanie przepisów o oświadczeniach woli, także na inne oświadczenia. Ustawa nie precyzuje jakie, jednak z uzasadnienia do projektu ustawy wynika, że mają to...

Oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości

Trybunał Konstytucyjny w dniu 8 czerwca 2016 roku orzekł o niezgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej  art. 54 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, który nadal ma zastosowanie dla starszych spraw.  Trybunał orzekł niekonstytucyjność w zakresie w jakim przepis ten wyłącza...

Archiwum aktualności

Sprawy

Bezdyskusyjne prawo do oceny pracownika

Chociaż w kodeksie pracy brak jest przepisu, który wprost przyznawałby pracodawcy prawo do oceny pracownika, to uprawnienie to nie może budzić wątpliwości. Jest ona bowiem nieodłącznym elementem zatrudnienia, a dokonuje się jej nie tylko w jego trakcie, ale także już na etapie procesu...

Inicjatywa i aktywność seniora docenione

Nie ma wątpliwości, że osobom starszym często trudno znaleźć nową pracę, szczególnie jeżeli są w wieku, w którym po zatrudnieniu będą podlegać ochronie przed wypowiedzeniem umowy o pracę na podstawie art. 39 kodeksu pracy. Pracodawcy nie chcą ryzykować angażowania osoby, którą...

Roszczenia za nadgodziny

Polacy pracują jak szaleni. Można odnieść wrażenie, że pierwszy raz w historii uwierzyli w sens ciężkiej pracy. I to w dodatku tu, w Polsce. Nadliczbowy czas pracy staje się więc największym zasobem roszczeń w prawie pracy. Felieton Michała Tomczaka w dzienniku "Rzeczpospolita"...

Nie ma podpisu na klauzuli – nie ma etatu

Naruszenie zakazu konkurencji tylko wyjątkowo zakończy się dyscyplinarką. Nie dojdzie do tego, gdy w ogóle nie ustalono, czy dodatkowe zatrudnienie godziło w interesy pracodawcy. Komentarz Moniki Niemeczek dla dziennika "Rzeczpospolita" z dnia 14 lipca 2016 roku (dodatek: Praca i ZUS).

Archiwum spraw
 Do góry