Aktualności

Niewykluczona renta za lęk

Stres doznany w wyniku katastrofy w kopalni, w której zginęli górnicy, powoduje, że fedrujący na przodku boi się wykonywać pracę na dotychczasowym stanowisku i za zmianę posady może domagać się rekompensaty od pracodawcy. Komentarz dr Joanny Ostojskiej dla dziennika "Rzeczpospolita" z dnia...

Tylko Poczta Polska

Tak uznał Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 14 lipca 2015 r. (sygn. akt II UZ 10/15). Skład orzekający stanął na stanowisku, że przepis art. 165 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego w brzmieniu Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy...

Wolność i prawo dla nierobów i wyłudzaczy

Specustawa z 24 lipca 2015 roku o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych odrzuca drobiazgowe i rozciągnięte w czasie postrzeganie standardowych procedur administracyjnych i sądowych. Ograniczenia praw jednostek i zwiększona odpowiedzialność urzędów...

Urząd nie sprawdzi wartości udziałów

Naczelny Sąd Administracyjny w dniu 20 lipca 2015 roku (II FSK 1772/13) orzekł, że przychodem z kapitałów pieniężnych jest nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce. Zagadnienie prawne przedstawione do rozstrzygnięcia Sądu dotyczyło interpretacji przepisów ustawy o podatku dochodowym...

Archiwum aktualności

Sprawy

Komu formularz A1

Otrzymaliśmy niedawno zapytanie w kwestii jak, kiedy i przez kogo powinien zostać sporządzony formularz A1 poświadczający podleganie przez danego pracownika pod system ubezpieczeń społecznych wybranego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w sytuacji kiedy świadczy on pracę jednocześnie...

Geolokalizacja

Jeden z naszych Klientów zgłosił się do Kancelarii w celu uzyskania porady w zakresie możliwości geolokalizowania swoich pracowników poprzez urządzenia GPS. Chciał w ten sposób uzyskać pełny obraz wykorzystywania floty samochodów służbowych przez swoich pracowników. Kwestia geolokalizacji...

Odpowiedzialność policji za kradzież

Zagadnienie odpowiedzialności Skarbu Państwa z tytułu kradzieży samochodu zabezpieczonego na potrzeby postępowania karnego powstało na tle praktyki doradczej Kancelarii. W sprawie powódce skradziono zabezpieczony samochód z parkingu prowadzonego przez prywatnego przedsiębiorcę na zlecenie policji....

Bank lokalny a FATCA

Klient zgłosił się z zapytaniem do Kancelarii, czy specjalistyczny bank prowadzący działalność o charakterze lokalnym wypełnia definicję raportującej polskiej instytucji finansowej. Z przedstawionego przez klienta opisu funkcjonowania banku wynikało ponadto, że wspomniany bank posiada Oddział...

Archiwum spraw
 Do góry