Aktualności

Dłuższe terminy na odwołania

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy z dnia 28 kwietnia 2016 roku przewiduje nowelizację art. 264 Kodeksu pracy, polegającą na wydłużeniu do 30 dni terminów na: odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę, żądanie przywrócenia do pracy lub odszkodowania, a także na żądanie...

Rewolucja, czyli zwrot bez paragonu

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów  w wyroku z dnia 2 czerwca 2016 r. ,sygn. akt VII AmC 695/16 orzekł, że zapis umowny o treści: „Uwaga! Bez paragonu fiskalnego towar nie podlega zwrotowi”, stanowi niedozwoloną klauzulą umowną. Zdaniem Sądu, uzależnienie możliwości zwrotu towaru...

Certyfikaty pojazdów

17 października br w załączniku do obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 września 2016 r. ogłoszony został tekst jednolity rozporządzenia w sprawie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia...

Miejmy nadzieję, że się uda…

Ministerstwo Rozwoju planuje nowelizację przepisów dot. przechowywania dokumentów pracowniczych. Nowelizacja zakłada skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych z 50 do 10 lat oraz ich elektronizację. Dokumentacja pracownicza jest długookresowo przechowywana ze względu na jej późniejsze...

Archiwum aktualności

Sprawy

Siedem dni

Jeden z Klientów naszej Kancelarii prosił o wyjaśnienie kwestii prawnej dotyczącej udzielania urlopów wypoczynkowych dla osób innego wyznania z uwagi na fakt, że obchodzą oni święto. Pracownik naszego Klienta złożył wniosek o urlop wypoczynkowy we czwartek - na cztery dni przed planowanym...

Prawo pracy na dwóch biegunach

System prawa pracy może realizować bardzo różne wartości, ale musi wiedzieć, jakie. Głównym problemem przyjętego w Polsce modelu prawa pracy jest brak konsekwencji i spójności tego systemu. Felieton Michała Tomczaka w dzienniku "Rzeczpospolita" z dnia 1 grudnia 2016 roku (dodatek: Praca...

Ustne rozwiazanie umowy o pracę

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego dotyczącymi składania oświadczeń woli (art. 60 kc), wola strony zmierzającej do rozwiązania umowy o pracę może być wyrażona przez każde jej zachowanie, które ujawnia tę wolę w sposób dostateczny. Komentarz Moniki Niemeczek dla dziennika "Rzeczpospolita"...

Szkoda, nie-szkoda i prawo pracy

Używanie pojęcia „odszkodowania” jest zwłaszcza rażące w odniesieniu do odpowiedzialności pracodawcy za wadliwe rozwiązanie umowy o pracę – zarówno w przypadku wypowiedzenia jak i bez wypowiedzenia. To prawnopracowe pojęcie odszkodowania nie ma nic wspólnego z pojęciem szkody...

Archiwum spraw
 Do góry