Aktualności

Zmiana terminologii – koniec problemów?

Zwrot sum wpłacanych na rachunek depozytowy sądu w postępowaniu zabezpieczającym lub egzekucyjnym (tzw. depozyt procesowy) powoduje problemy wynikające z wątpliwości czy należy je utożsamiać z depozytem sądowym, o którym mowa w przepisach kodeksu cywilnego (tzw. depozyt materialny), co powodowałoby...

FATCA

Otwieramy jeden z pierwszych – albo w ogólności pierwszy – polskojęzyczny portal kompetencyjny poświęcony w zupełności FATCA - Foreign Account Tax Compliance Act. Dlaczego FATCA  jest ważna i na ile FATCA zmieni polski system finansowo-prawny to się okaże. Kancelaria stara się przybliżyć...

E-zwolnienia przyjęte przez Sejm

W dniu 15 maja br. Sejm przyjął przygotowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej projekt ustawy zakładający wprowadzenia od 2016 roku e-zwolnienia. Od tej daty lekarze nie będą już zobowiązani do wystawiania papierowego L-4, a ZUS i pracodawca otrzymają tę informację drogą elektroniczną. Nowe...

Archiwum aktualności

Sprawy

Czynności doraźne związkowca

Przestarzała ustawa o związkach zawodowych każe pracodawcom zwalniać związkowców z zachowaniem prawa do wynagrodzenia dla wykonania czynności doraźnych. Zgodnie z przewidywaniami takie określenie nigdy nie będzie mogło być uważane za zupełnie jednoznaczne. Dla pracodawcy doraźne będzie...

Spór o depozyt procesowy

W jednej ze spraw prowadzonej przez prawników Kancelarii pojawiło się zasadnicze zagadnienie prawne dotyczące możliwości zajęcia przez komornika sumy wpłaconej przez drugą stronę na konto depozytowe sądu na podstawie art. 742 § 1 zd. 2 kpc, tj. w toku postępowania zabezpieczającego. Przeciwnik...

Zwolnienie działacza od pracy

Jeden z naszych Klientów powziął wątpliwość czy członek zarządu zakładowej organizacji związkowej może korzystać ze zwolnienia na czas niezbędny do wykonania czynności doraźnej wynikającej z jego funkcji w sytuacji, gdy nie wykorzystał on jeszcze limitu przysługujących mu godzin związkowych. Odpowiedź...

Tytuł prawny do lokalu – zniesienie wymogu

Od momentu ostatniej nowelizacji ustawy o krajowym rejestrze sądowym, a tym samym uchylenia art. 19b ust 2, do wniosku o pierwszy wpis do rejestru przedsiębiorców podmiot nie musi dołączać dokumentu potwierdzającego uprawnienie do korzystania z lokalu lub nieruchomości, w których znajduje się...

Archiwum spraw
 Do góry