Aktualności

Red Bull za 13 milionów

Na taką kwotę dolarów przystał austriacki producent napojów energetycznych Red Bull w ugodzie zawartej z konsumentami w sporze wszczętym w USA przez jednego z klientów w 2013 r. Koncernowi zarzucono nierzetelną reklamę, ponieważ, jak stwierdził powód, pomimo picia napoju przez ostatnie 10...

Cena jako kryterium szczególne

W dniu 19 października 2014 roku weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych, na mocy której ustawodawca nałożył na zamawiających obowiązek wprowadzania innych kryteriów, aniżeli tylko kryterium najniższej ceny. Zgodnie ze znowelizowanym brzmieniem art. 91 ust. 2a kryterium...

Konsumenci będą upadać po nowemu

W dniu 29 sierpnia tego roku Sejm jednogłośnie przyjął nowelizację przepisów dotyczących upadłości konsumenckiej. W dniu 19 września 2014 roku, nowelizacja ta została podpisana przez Prezydenta. Liberalizacji ulegną przesłanki ogłoszenia upadłości przez konsumenta. Sąd będzie mógł...

Podatki w spółkach kontrolowanych - komplikacje

Ostatnio wspominaliśmy o nowelizacji ustaw podatkowych, wśród której za najważniejszą zmianę należy uznać opodatkowanie dochodów osiąganych przez zagraniczne spółki kontrolowane. Prezydent podpisał nowelizację w dniu 17 września 2014 roku. Większość zmian ma wejść w życie 1 stycznia...

Archiwum aktualności

Sprawy

Umowy o pracę przedłużone ex machina

Wydana 23 września br. uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego dotycząca regulacji art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2009 roku o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców (tzw. pierwsza ustawa antykryzysowa), już zaczyna odbijać się echem w...

Sąd tworzy prawo – w słusznej sprawie

Sytuacja względnie typowa w branży budowlanej: po zrealizowaniu inwestycji budowlanej i uzyskaniu pozwolenia na budowę władze budowlane stwierdzają nieważność pozwolenia na budowę. Taka sytuacja nie jest przewidziana wprost przez przepisy Prawa budowlanego. W wyroku z dnia 25 lutego br. (II...

Zgłoszenie zamiaru koncentracji

Jak już o tym wspominaliśmy, od początku przyszłego roku zmienią się przepisy regulujące obowiązek zgłaszania zamiaru koncentracji. Zanim wprowadzone zmiany wejdą życie, przypominamy, że analizując zaistnienie przesłanek aktualizacji takiego obowiązku nie możemy kierować się zasadami...

1045

W sprawie pośrednio dotyczącej interesów naszego klienta złożony został pozew liczący 1045 stron. Gdyby każdą stronę czytać przez 10 minut samo przeczytanie takiego pozwu zajmuje ponad 170 godzin, czyli prawie 4 tygodnie czytania. Oczywiście można czytać szybciej.  Załącznik są na twardym...

Archiwum spraw
 Do góry