Aktualności

Wprowadzenie rozporządzenia eIDAS

W dniu 27 września 2016 roku Prezydent podpisał ustawę o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej. Celem tej ustawy jest umożliwienie prawidłowego funkcjonowania w Polsce rozporządzenia eIDAS w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych...

Sprzedaż roszczeń inaczej

17 września br. weszła w życie nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy. Szczególnie interesujący jest dodany art. 111a formalizujący handel roszczeniami wynikającymi z tzw. Dekretu Bieruta. Umowa sprzedaży roszczeń do nieruchomości objętych...

Zmiany w delegowaniu – od 18 września br.

Ustawa o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług weszła w życie 18 czerwca 2016 roku, ale część jej przepisów obowiązuje pracodawców od 18 września 2016 roku. Jej przyjęcie było związane z obowiązkiem implementacji odpowiedniej Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE dotyczącej...

Zmiany w procedurze cywilnej – wyłączenie sędziego

W dniu 8 września 2016 roku weszła w życie nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego mająca na celu przyspieszenie postępowania. Jedną z takich zmian jest nowy art. 52 § 3. Zgodnie z tym artykułem sędzia, wobec którego został złożony wniosek o wyłączenie będzie mógł prowadzić dalej...

Archiwum aktualności

Sprawy

Majestat formy pisemnej

Minie dużo czasu, zanim forma dokumentowa uzyska powszechność obiegu formy pisemnej. Nie mniej jednak zmiana przepisów sygnalizuje, że forma dokumentowa, czyli mailowa  nie jest w niczym gorsza od pisemnej. I to jest prawdą nawet w podstawowym aspekcie bezpieczeństwa. Felieton Michała...

Terminy dla spadkobierców

Jeden z Klientów Kancelarii chciał się dowiedzieć, jaki termin po nowelizacji art. 673 k.p.c. z dnia 17 sierpnia 2015 roku będzie obowiązywał na wezwanie, aby spadkobiercy zgłosili i udowodnili nabycie spadku, którego otwarcie nastąpiło w 2003 roku. Niektóre z przepisów ustaw zmienianych...

Umowa o pracę i potwierdzenie jej zawarcia

Jakie elementy powinno zawierać potwierdzenie zawarcia umowy wręczane nowozatrudnionej osobie przed dopuszczeniem jej do pracy? Co oznacza "warunki pracy"? Komentarz Pawła Drabika dla dziennika "Rzeczpospolita" z dnia18 października 2016 roku (dodatek: Dobra Firma).

Zakazy na wyrywki, czyli lepiej już było. W II RP

W świetle powszechnie obowiązującego prawa w Polsce, nepotyzm jest zjawiskiem co do zasady prawnie dopuszczalnym, co nie zmienia faktu, że też bardzo szkodliwym -- szczególnie jeśli chodzi o instytucje państwowe. Komentarz Diany Kanarek, Moniki Niemeczek i Pawła Drabika dla Dziennika...

Archiwum spraw
 Do góry