Aktualności

Dowód z urzędu

W uchwale z dnia 11 grudnia 2014 roku, Sąd Najwyższy stwierdził, że w przypadku niepowołania przez stronę (nawet tę reprezentowaną przez profesjonalnego pełnomocnika) dowodu z opinii biegłego, w sytuacji, w której taki dowód jest niezbędny do rozstrzygnięcia sprawy, sąd powinien dopuścić...

Roszczenie sprzedawcy w łańcuchu sprzedawców

Nowelizacja kodeksu cywilnego zwiększa uprawnienia po stronie konsumenta, ale stwarza te nowe przepisy po stronie sprzedawcy wobec poprzednich sprzedawców. Nowe przepisy, obowiązujące od 25 grudnia br. przewidują wprowadzenie działu pt „Roszczenie sprzedawcy w związku z wadliwością rzeczy...

Nowe obligacje

Na posiedzeniu Sejmu RP w dniu 28 listopada 2014 roku posłowie przyjęli nową Ustawę o obligacjach, w brzmieniu po poprawkach dokonanych przez Komisję Finansów Publicznych, która to Komisja zaproponowała również wydłużenie vacatio legis niniejszej Ustawy z 1 stycznia 2015 roku na 1 lipca 2015...

Uber zablokowany w Hiszpanii

Kontrowersji wokół serwisu Uber ciąg dalszy. W Hiszpanii działalność serwisu została zablokowana przez madrycki sąd. Przedmiotowe orzeczenie zapadło w związku z licznymi strajkami i skargą złożoną przez madryckie stowarzyszenie taksówkarzy, którzy czują się zagrożeni rozwojem aplikacji...

Archiwum aktualności

Sprawy

Bezradność i frustracja czyli rozprawę otworzyć na nowo

Jednego dnia w dwóch sprawach gospodarczych prowadzonych przez prawników Kancelarii miał został ogłoszony wyrok i w obu tych sprawach doszło do otwarcia rozpraw na nowo. Nie trzeba nikogo przekonywać, jak frustrujące i kosztochłonne dla stron są takie decyzje sądu. Co więcej, wiążą się...

Szacowanie dochodów przez organy podatkowe

Organ podatkowy szacuje dochód między innymi w sytuacji, gdy cena transakcji znacznie odbiega od warunków rynkowych, jak również w sytuacji, gdy transakcja zawierana pomiędzy podmiotami powiązanymi sugeruje, że gdyby podmioty nie były powiązane, to jej warunki byłyby inne. Mowa o dwóch przepisach...

Kara umowna a odpowiedzialność gwarancyjna - rozróżnienie

Na gruncie jednej ze spraw sądowych prowadzonych przez prawników Kancelarii pojawiła się kwestia rozróżnienia pomiędzy instytucjami kary umownejza opóźnienie a odpowiedzialnością gwarancyjną. Art. 483 § 1 Kodeksu cywilnego wskazuje na charakter kary umownej, pod pojęciem której rozumiane...

Przekazanie światłowodów

W dniu 24 listopada 2014 roku w wykonaniu zawartej przez klienta Kancelarii umowy sprzedaży włókien światłowodowych,doszło do ich przekazania na rzecz nabywcy. Choć wyobraźnia mogłaby podpowiadać wiele scenariuszy faktycznego przekazania tego wyjątkowego przedmiotu sprzedaży – jak choćby...

Archiwum spraw
 Do góry