Aktualności

Dla kierowcy przynajmniej tyle, ile w budżetówce

Nawet jeśli przewoźnik zapewnia kierowcy wyższą dietę za podróż, 
nie zwalnia go to z zapłaty ryczałtu za nocleg w wysokości odpowiadającej przepisom dla pracowników państwowych. Artykuł Michała Tomczaka w dzienniku „Rzeczpospolita” z dnia 28 kwietnia 2016 roku (dodatek: Praca i...

Atak na konto internetowe - nowe rozwiązanie

Problem utraconych środków w wyniku cyberataku na internetowe konto bankowe, może znaleźć swoje rozwiązanie w najnowszym orzecznictwie. Sąd Okręgowy w Łodzi w prawomocnych wyrokach z 15 stycznia 2016 r. (I C 307/15) i 2 lutego 2016 r. (I C 1908/14) nakazał bankowi zwrot powodom (odpowiednio)...

Problematyka Nadzoru Właścicielskiego w Grupach Kapitałowych

20 i 21 kwietnia Karolina Kocemba i Katarzyna Lamczyk poprowadzą prelekcje na temat potencjalnych problemów i czynników ryzyka wynikających z nadzoru w Grupach Kapitałowych oraz na temat zgodności nadzoru właścicielskiego z procedurami wewnętrznymi. Wystąpienia są częścią szkolenia, podczas...

Archiwum aktualności

Sprawy

Odstąpienie także po upływie terminu

W jednej ze spraw prowadzonych przez Kancelarię, wynikła ciekawa kwestia dotycząca podstawy odstąpienia od umów o dzieło, w przypadku opóźnienia w wykonaniu dzieła ze strony przyjmującego zamówienie. Na postawie wyroku Sądu Najwyższego z dnia 12 stycznia 2012 r. w sprawie o sygnaturze...

Break option i ostrożność doradcy

W terminowych umowach najmu przygotowywanych dla naszych Klientów wciąż nie możemy wyzbyć się wątpliwości co do warunków uzasadniających klauzulę wypowiedzenia takich umów. Problem jest otwarty co najmniej od 20 lat. Sąd Najwyższy przyszedł tu z pomoc w wyroku z dnia 21 stycznia 2015...

Związki zawodowe – nowa odsłona rzeczywistości

Dla jednego z naszych klientów prowadzimy szkolenia na temat związków zawodowych. Mamy wrażenie, że związki zawodowe w wielu firmach są zjawiskiem zupełnie nowym. Ustawa o związkach zawodowych pochodzi z czasów, gdy związki zawodowe były quasi-partiami politycznym, ich rola nie odpowiadała...

Trudny sprawdzian systemu (bankowego)

Doradzamy klientom dotkniętym upadłością SK Banku. Jest to pierwsza upadłość banku od kilkunastu lat. Jedno co wiemy na pewno, to jest to, że system bankowy teoretycznie zawiera szereg zabezpieczeń przed upadłością banków. W praktyce historia SK Banku wskazuje, że system bezpieczeństwa...

Archiwum spraw
 Do góry