Aktualności

Błąd w sztuce lekarskiej

Błąd w sztuce lekarskiej to sprawa dla sądu, nie dla rzecznika praw pacjenta. Tak orzekł w wyroku z 6 września 2016 r. Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. akt II OSK 1082/16). Naczelny Sąd Administracyjny zaznaczył, iż gdy zarzut dotyczy błędu w sztuce lekarskiej to przysługuje droga o odszkodowanie,...

Nowelizacja ustawy antytytoniowej

Obowiązująca od dnia 7 września br. nowelizacja ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych („ustawa antytytoniowa”) wprowadza szereg zmian w zakresie obrotu i spożywania tytoniu. Dotyczą one przede wszystkim uregulowania kwestii związanych z papierosami...

Istotny pogląd Prezesa – w sprawie franków

Na podstawie nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, która weszła w życie w dniu 17 kwietnia 2016 roku, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest uprawniony do wydawania istotnego poglądu w sprawie. Zgodnie z art. 31d przedmiotowej ustawy, istotny pogląd w sprawie...

Nowa kominowa

W dniu 9 września 2016 r. weszła w życie ustawa o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. Przedmiotem jej regulacji jest sposób kształtowania wynagrodzeń członków organów zarządzających i nadzorczych spółek kapitałowych z udziałem Skarbu Państwa,...

Archiwum aktualności

Sprawy

Kłamliwa prawda nie tylko związków zawodowych

W ustawie o związkach zawodowych ochrona działaczy związkowych jest tak skonstruowana, że każdy pracownik może być w ten sposób chroniony przed zwolnieniem. Felieton Michała Tomczaka w dzienniku "Rzeczpospolita" z dnia 29 wrzesnia 2016 roku (dodatek: Praca i ZUS).

Środek transportu precyzyjnie wskazuje pracodawca

Czy rolą pracodawcy jest wyznaczenie jak najmniej uciążliwego środka transportu, czy ma on prawo kierować się wyłącznie ograniczeniem kosztów? Komentarz Pawła Drabika dla dziennika "Rzeczpospolita" z dnia 27 września 2016 roku (dodatek: Dobra Firma).

Wina i kara prezesa

Wynagrodzenia za pracę zarządu w kontekście prawa upadłościowego. Felieton Michała Tomczaka w dzienniku "Rzeczpospolita" z dnia 22 września 2016 roku (dodatek: Praca i ZUS).

Archiwum spraw
 Do góry