Aktualności

Krajowy Zasób

11 września 2017 roku weszła w życie Ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości, na mocy której ustanowiony został Krajowy Zasób Nieruchomości odpowiedzialny za prawidłowe gospodarowanie gruntami należącymi do Skarbu Państwa. Do jego podstawowych obowiązków należeć będzie nadzorowanie najmu...

Alkohol i przechodzień

Polskie prawo co do zasady zabrania reklamy napojów alkoholowych. Dotychczas popularną praktyką było korzystanie z ustawowego wyjątku, zgodnie z którym zakaz reklamy nie obejmował reklamy i promocji napojów alkoholowych, prowadzonej wewnątrz pomieszczeń hurtowni, wydzielonych stoisk lub punktów...

Nowy rejestr dla dłużników

W Ministerstwie Sprawiedliwości trwają prace nad nowym rejestrem – Krajowym Rejestrem Zadłużonych, który ma zastąpić funkcjonujące obecnie: Rejestr Dłużników Niewypłacalnych oraz Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości. Oba rejestry zawierają dane o podmiotach, których kondycja...

Wystarczy jeden raz 

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie o sygn. akt II PK 202/16 orzekł, że w zadaniowym czasie pracy nawet jednorazowa nieobecność może zostać uznana za ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych. Jednakże jak wskazał Sąd Najwyższy, nie każda nieobecność...

Archiwum aktualności

Sprawy

Postulat nieomylności pracodawcy

Większości pracodawców zdarza się w ich karierze błąd w procesie wypłaty wynagrodzeń, dzięki czemu pracownik otrzymuje wyższe wynagrodzenie niż powinien. Podstawowym odruchem jest chęć potrącenia nadpłaty z kolejnego wynagrodzenia. Czy jest to jednak możliwe? Możliwość samodzielnego...

Regulamin znaku także dla małżonków

Nasi Klienci – małżeństwo prowadzące działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej – zastanawiali się, w jaki sposób można zarejestrować znak towarowy, który będzie wykorzystywany przez nich obojga w ramach działalności spółki cywilnej. Polskie prawo własności przemysłowej...

Z powodu braku trzeciej drogi

O kontrakcie menedżerskim napisano sporo książek i doktoratów. Niemniej jednak mam głębokie przekonanie, że jest to rozwiązanie praktyki prawnej, które zostało zupełnie zawieszone w próżni. Artykuł Michała Tomczaka w dzienniku "Rzeczpospolita" z dnia 5 października 2017 roku (dodatek:...

Archiwum spraw
 Do góry