Aktualności

Przesył - szkolenie z Michałem Tomczakiem

W dniu 16 marca br. partner Kancelarii, Michał Tomczak przedstawi prezentację na temat relacji między procedurą wywłaszczeniową a procedurą ustanowienia służebności przesyłu. Będzie to jedna z części dwudniowych warsztatów organizowanych w warszawskim hotelu Sheraton przez firmę MMC,...

Osierocona nieruchomość

Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego, z dnia 14 listopada 2014 roku, spółka przejęta nie może wnioskować o otwarcie uzupełniającej likwidacji oraz powołanie likwidatorów po jej wyrejestrowaniu z rejestru, nawet w sytuacji kiedy spółką przejmującą była spółka zagraniczna, która jako...

Zwolnienia lekarskie pod lupą ZUS – podsumowanie 2014 roku

W wyniku przeprowadzenia ponad 609 tysięcy kontroli osób  posiadających  zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy, w 2014 roku ZUS cofnął lub zmniejszył świadczenia chorobowe o łącznie - 177 milionów złotych. I tak, zasiłki chorobowe zostały wstrzymane w 37,5 tysiąca przypadkach...

Ustawa o obligacjach podpisana przez Prezydenta

W dniu 2 lutego 2015 roku nowa ustawa o obligacjach, w brzmieniu przyjętym przez Sejm, została podpisana przez Prezydenta. Ustawa rozszerza zakres podmiotowy emitentów obligacji o podmioty zagraniczne i spółki celowe, wprowadza także instytucję zgromadzenia obligatariuszy, jako quasi – organu...

Archiwum aktualności

Sprawy

NIP na użytek transakcji

Zgodnie z ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych, podatkowi podlega sprzedaż praw majątkowych, jeżeli prawa te wykonywane są na terytorium Polski. Transakcja sprzedaży udziałów podatkiem od czynności cywilnoprawnych pomiędzy zagranicznymi podmiotami będzie podlegała opodatkowaniu...

Komornik nie uchyli zajęć – w upadłości

W jednej ze spraw prowadzonych przez Kancelarię pojawiła się następująca wątpliwość. Czy w razie ogłoszenia upadłości i zawieszeniu z tego powodu postępowań egzekucyjnych prowadzonych przeciwko upadłemu, komornik może uchylić zajęcia dokonane w toku egzekucji ? Takie uprawnienie bezsprzecznie...

W organizacji - bez likwidacji

W praktyce może wystąpić sytuacja, gdy wspólnicy zawiązanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji przed jej rejestracją utracili zainteresowanie powstaniem spółki docelowej. Na gruncie obowiązujących przepisów rozwiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w...

Kto zapłaci za strajk

W związku ze strajkiem w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. oraz pogłoskami o jego nielegalności, zespół Kancelarii przeprowadził analizę konsekwencji jakie grożą górnikom w przypadku, gdyby pogłoski te okazały się prawdziwe. Na podstawie art. 26 Ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych...

Archiwum spraw
 Do góry