Aktualności

Koniec tajemnicy bankowej

4 kwietnia 2017 r. weszły w życie przepisy ustawy z  9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz.U. z 2017 r. poz. 648). Zgodnie z przepisami tej ustawy, polskie i zagraniczne organy podatkowe mogą wzajemnie wymieniać się informacjami o swoich rezydentach podatkowych. Za...

Zwolnienie pracownika, a słaby wynik sprzedażowy

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie o sygn. akt III PK 93/16 orzekł, że jeśli pracodawca wskazuje w wypowiedzeniu umowy zawartej na czas nieokreślony przyczyny dotyczące nieosiągnięcia zakładanych efektów pracy pracownika, tozasadność wypowiedzenia musi być zawsze...

Kolejna reklama rozpowszechniająca nieprawdziwe informacje

Lider na rynku pożyczkowym niesłusznie sugerował, że jego umowy kredytowe zostały uznane za najlepsze na rynku - potwierdził Sąd Apelacyjny w Warszawie.  Zdaniem Sądu, przedsiębiorca bowiem nieostrożnie wymieszał w reklamie informację o ustaleniach kontrolnych poczynionych przez Urząd Ochrony...

Archiwum aktualności

Sprawy

Członkowie zarządu – między skalą a linią

Funkcji członka zarządu nie można natomiast wykonywać w ramach własnej indywidualnej działalności gospodarczej. Uzasadnień teoretycznych jest kilka. Główne jest takie, że członek zarządu nie może jednocześnie reprezentować swojej działalności i spółki, którą reprezentuje statutowo. Artykuł...

Spora dawka obowiązków

Na producentów leków w 2019 roku spadną obowiązki związane z procedurą nadawania jednostkowych identyfikatorów, weryfikacją autentyczności leków oraz tworzeniem bazy danych. Konieczne bedzie również wprowadzenie odpowiednich opakowań uniemożliwiających otwarcie bez pozostawienia śladów....

Termin na dyscyplinarkę nie może się rozmywać

Pierwszą koncepcją obrony, jaką każdy prawnik przyjmuje w przypadku dyscyplinarnego zwolnienia z pracy, jest ustalanie, czy doszło do zachowania terminu. Felieton Michała Tomczaka w dzienniku "Rzeczpospolita" z dnia 29 czerwca (dodatek: Praca i ZUS).

Archiwum spraw
 Do góry