Aktualności

Ochrona produktów rolnych

W dniu 26 lipca 2016 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja wprowadza zmiany wynikające z wejścia w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego...

Informatyzacja postępowania cywilnego

Z dniem 8 września 2016 r. wchodzi w życie nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego. Jedną z przełomowych zmian jest możliwość wnoszenia pism procesowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego na podstawie art. 125 § 21 k.p.c. Jeżeli wniesienie pisma za pomocą systemu jest obligatoryjne...

Ustawa frankowa – nowa odsłona

W dniu 2 sierpnia 2016 roku Kancelaria Prezydenta przedstawiła nowy projekt tzw. „ustawy frankowej”. Regulacja dotyczy umów o kredyt indeksowany i denominowany oraz umów o pożyczkę indeksowaną denominowaną, dla których ustanowiono zabezpieczenie w postaci hipoteki na nieruchomości. Zakresem...

Wynagrodzenia za wypożyczenie

Zgodnie z informacją ogłoszoną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego autorzy książek po polsku i tłumaczeń na język polski oraz ich spadkobiercy mogą zarejestrować się, aby otrzymać wynagrodzenie, jeśli ich utwory były w 2015 roku  wypożyczane w bibliotekach publicznych. Uprawnienie...

Archiwum aktualności

Sprawy

Premia regulaminowa czy nagroda?

Pracodawcy często nie rozróżniają tych dwóch sposobów wynagradzania pracownika i stosują te pojęcia zamiennie, co jest błędem. O premii regulaminowej możemy mówić wówczas, gdy zasady jej przyznania są określone w regulaminie wynagradzania sposób jednoznaczny i konkretny. Tym samym możliwe...

Restrukturyzacja a upadłość

Jeden z naszych klientów chciał wiedzieć co się stanie w sytuacji zbiegu postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego. W sytuacji kiedy wierzyciel złożył wniosek o upadłość dłużnika można złożyć wniosek o restrukturyzację swojego przedsiębiorstwa, a sąd restrukturyzacyjny,...

Reklama publiczna i inna

Jeden z naszych klientów chciał się dowiedzieć czy dozwolone jest reklamowanie napojów alkoholowych w prasie, jeśli magazyn ma trafić do określonej grupy pełnoletnich prenumeratorów. Zgodnie z art. 13(1) ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi bezwzględnie zakazuje...

Archiwum spraw
 Do góry