Aktualności

Pozew grupowy OFE - dopuszczalny

W dniu 4 marca 2015 roku Sąd Okręgowy w Warszawie rozstrzygnął, że pozew grupowy przeciwko Skarbowi Państwa, ZUS oraz towarzystwom emerytalnym w związku z nowelizacją ustawy o otwartych funduszach emerytalnych w 2013 roku, jest dopuszczalny. Poza zakazem reklamy otwartych funduszy emerytalnych,...

Odpowiedzialność za długi przekształconego przedsiębiorcy

Uchwałą z dnia 26 lutego 2015 roku (sygn. akt III CZP 106/14) Sąd Najwyższy wypowiedział się w kwestii przejęcia praw i obowiązków z tytułu wykonawczego w przypadku przekształcenia jednoosobowego przedsiębiorcy w spółkę akcyjną. Zgodnie z treścią wyżej wskazanej uchwały Sąd Najwyższy...

Niedookreślona kara - zgodna z Konstytucją

W wyroku z dnia 17 lutego 2015 roku (sygn. akt K 15/13) Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 115 ust. 3 ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych jest zgodny z art. 42 ust. 1 Konstytucji. Przedmiotem rozważania było użycie sformułowania „w inny sposób niż określony...

Projekt nowelizacji Kodeksu pracy

W dniu 27 lutego 2015 roku Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej opublikowało na swojej stronie internetowej projekt nowelizacji Kodeksu pracy z dnia 25 lutego br. – przeznaczony na Stały Komitet Ministrów. Więcej informacji na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej....

Archiwum aktualności

Sprawy

Cofnięcie zezwolenia w dwóch odsłonach

W jednej z prowadzonych przez Kancelarię spraw Główny Inspektorat Transportu Drogowego wyraził zastrzeżenia do co przestrzegania przez Klienta Kancelarii warunków zezwolenia. Naruszenie warunków, na jakich zezwolenie zostało wydane, lub niewykonywanie przez przedsiębiorcę, na skutek okoliczności...

Sprawozdania spółek uśpionych

Brak faktycznej działalności gospodarczej przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka „uśpiona”) nie powoduje uchylenia obowiązku składania do sądu rejestrowego rocznych sprawozdań finansowych, który spoczywa na Zarządzie. Sytuacja komplikuje się, gdy członkowie Zarządu...

Rekompensata bez składek

W związku z obsługą jednego z naszych klientów, pojawiła się wątpliwość, czy od rekompensaty za rozwiązanie kontraktu menedżerskiego, mającego charakter umowy zlecenia, należy odprowadzić składki na ubezpieczenie społeczne. Kwestię tę reguluje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki...

Pracodawca decyduje o poufności dokumentów

Zagadnienie poniższe wyłoniło się na tle praktyki Kancelarii. Rzecznik Praw Obywatelskich złożył wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności przepisu art. 19 ust. 2 ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji z art.  42 ust. 1 Konstytucji RP. Zgodnie...

Archiwum spraw
 Do góry