Zaznacz stronę

Prawa człowieka a prawo unijne

Rada Unii Europejskiej, odpowiadając na apel Parlamentu Europejskiego, zadecydowała o podjęciu prac nad stworzeniem ogólnounijnego mechanizmu nakładania ukierunkowanych sankcji na osoby dopuszczające się poważnych naruszeń praw człowieka. System ma obejmować podmioty...

Zmiany w ustawie AML

30 listopada 2019 r. weszła w życie kolejna nowelizacja ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu („ustawa AML”), celem nowelizacji jest pełniejsze dostosowanie polskich przepisów do IV Dyrektywy AML. Wiodącą zmianą jest...

Półpiętro

Nazwa oryginalnie finansowania pochodzi z języka francuskiego choć została już przyswojona w języku angielskim i oznacza półpiętro, miejsce łączące dwie kondygnacje. Mezzanine to instrument, który łączy w sobie cechy długu tj. kredytu lub pożyczki a także finansowania...

Pełnomocniku zapłać

Zmiany w procedurze cywilnej zazwyczaj zawierają kilka wyjątkowo perfidnych pułapek zastawianych na pełnomocników procesowych. Ostatnia zmiana procedury z 4 lipca br. jest całkiem spora, więc i pułapek jest kilka. Jedną z nich jest obowiązek uiszczenia opłaty od...