Zaznacz stronę

Pełnomocniku zapłać

Zmiany w procedurze cywilnej zazwyczaj zawierają kilka wyjątkowo perfidnych pułapek zastawianych na pełnomocników procesowych. Ostatnia zmiana procedury z 4 lipca br. jest całkiem spora, więc i pułapek jest kilka. Jedną z nich jest obowiązek uiszczenia opłaty od...

Podział, połączenie, przekształcenie (Art. 29-34)

Jednym z najciekawszych, nowych rozwiązań przyjętych przez ustawę jest stworzenie określonych rozwiązań zabezpieczających przed skutkami przekształceń podmiotowych podmiotów zbiorowych. Doświadczenie wielu lat nowej fazy kapitalizmu w Polsce wskazuje bowiem dobitnie,...

Reguła wody przejrzystej (Art. 6 ust. 4 pkt. 2)

Drugą „karalną” nieprawidłowość przynosi pkt 2 ust. 4 art. 6. Zgodnie z nim nieprawidłowość ta polega na nieokreśleniu zakresu odpowiedzialności organów podmiotu zbiorowego, innego jego komórek organizacyjnych, jego pracowników lub osób uprawnionych do działania w...

Przyczyna wypowiedzenia na potrzeby sądu

Artykuł Michała Tomczaka w dzienniku „Rzeczpospolita” z dnia 9 sierpnia 2018 roku (dodatek: Kadry i Płace). Jak wiadomo, w kapitalizmie obowiązuje domniemana, choć nigdzie nie zapisana, zasada, że pracodawca ma prawo doboru pracowników wedle swojego...

Termin na dyscyplinarkę bywa dyskusyjny

Artykuł Michała Tomczaka w dzienniku „Rzeczpospolita” z dnia 10 maja 2018 roku (dodatek: Kadry i Płace). W sporach na tle art. 52 kodeksu pracy, czyli wtedy, gdy chodzi o zwolnienie dyscyplinarne, bardzo często spory toczą się wokół dochowania terminu z §...