Pierwsza strona

Artykuł Michała Tomczaka w dzienniku Rzeczpospolita z dnia 18 kwietnia 2024 roku (dodatek: Kadry i Płace).

Zadawanie pytań o plany związane z powiększeniem rodziny zakazane jest zarówno na etapie rekrutacji, jak i podczas podejmowania innych decyzji dotyczących zatrudniania pracownicy.

Proszę czytać dalej.

Bilety na koncerty znanych gwiazd wyprzedają się w kilka minut. Podobnie jest z biletami na mecze reprezentacji Polski w piłce nożnej na Stadionie Narodowym. Kto kupuje na pniu? Osoby indywidualne i „koniki” dla zysku. Takie praktyki podlegają jednak karze grzywny i aresztu. Dlatego podnoszą się głosy, aby wyeliminować przestarzały przepis…

Artykuł Michała Tomczaka w dzienniku Rzeczpospolita z dnia 15 lutego 2024 roku (dodatek: Kadry i Płace).

W pewnych okolicznościach to brak próby skorygowania nierówności między kobietami i mężczyznami poprzez odmienne ich traktowanie może sam w sobie oznaczać dyskryminację.

Proszę czytać dalej.

Środowisko prawnicze popiera planowane przez rząd rozdzielenie funkcji prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości. To jednak dopiero pierwszy krok w procesie odpolitycznienia tej instytucji. Zmiany są konieczne, tyle że kontrowersje budzi choćby sposób wyłaniania kandydatów. Istotne jest też, aby prokuratura mogła dysponować odrębnym budżetem, niezależnym od politycznego widzimisię. Obecny model Prokuratury…

Artykuł Michała Tomczaka w dzienniku Rzeczpospolita z dnia 11 stycznia 2024 roku (dodatek: Kadry i Płace).

Dyrektywę antydyskryminacyjną 2000/78, która dotyczy stosunków pracy, stosuje się w sytuacji wypłaty wszystkich środków, które pozostają w funkcjonalnym związku z zatrudnieniem.

Proszę czytać dalej.

Artykuł Michała Tomczaka w dzienniku Rzeczpospolita z dnia 14 grudnia 2023 roku (dodatek: Kadry i Płace).

Państwo może dopuścić odmienne traktowanie ze względu na wiek w sferze zatrudnienia, jeżeli uzasadni proporcjonalność takiego rozwiązania do założonego celu zgodnego z przepisami.

Proszę czytać dalej.

Artykuł Michała Tomczaka w dzienniku Rzeczpospolita z dnia 2 listopada 2023 roku (dodatek: Kadry i Płace).

Odstępstwa od zakazu dyskryminacji bezpośredniej mogą mieć zastosowanie jedynie do określonej działalności w siłach zbrojnych, nie zaś do stanowiska, a już zwłaszcza nie do prawie wszystkich stanowisk.

Proszę czytać dalej.

Artykuł Michała Tomczaka w dzienniku Rzeczpospolita z dnia 21 września 2023 roku (dodatek: Kadry i Płace).

W przypadku domniemanej dyskryminacji bezpośredniej, różnica w traktowaniu może być uzasadniona, jeżeli służy ona realizacji konkretnych celów wyraźnie określonych w tych dyrektywach.

Proszę czytać dalej.

Krajowa Rada Sądownictwa na posiedzeniu 28 sierpnia br. przedyskutuje problemy sądownictwa. Chodzi m.in. o kwestię orzeczeń wydawanych z wyraźnie politycznych motywacji; wyroków uniewinniających bądź wyjątkowo łagodnych, gdy dotyczą agresorów reprezentujących opozycję, środowiska lewicowe czy LGBT. Prawnicy uważają, że temat obrad ma związek z nadchodzącymi wyborami. Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa zwołał…

Artykuł Michała Tomczaka w dzienniku Rzeczpospolita z dnia 24 sierpnia 2023 roku (dodatek: Kadry i Płace).

Odmienne traktowanie pracowników obu płci może być uzasadnione obiektywnymi czynnikami niezwiązanymi z dyskryminacją ze względu na płeć. Wybrane środki muszą być jednak zgodne z celem polityki społecznej, odpowiednie i niezbędne do jego osiągnięcia.

Proszę czytać dalej.

1 2 3 9