Zaznacz stronę

Brak wypłat zwalnia z lojalności

Umowę o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy zwykle podpisuje się wraz z umową o pracę, rzadko kiedy później. Natomiast punktem uruchamiającym klauzulę o zakazie jest rozwiązanie umowy o pracę i koniec zatrudnienia. To określa szczególną właściwość umów tego...

Kara wygórowana – ale w stosunku do czego

Jedynym sensownym kryterium miarkowania kary umownej z tytułu naruszenia zakazu konkurencji są przesłanki podmiotowe, czyli przede wszystkim stopnień winy czy premedytacja Źródło regulacji Na gruncie zakazu konkurencji takim klasycznym zagadnieniem z punktu wyjścia...

Dodatkowa praca tylko za zgodą szefa

Pracodawca może umownie ograniczyć prawo pracownika do podejmowania dodatkowego zatrudnienia, jeśli uzasadnia to rzeczywisty interes zakładu pracy. Gdy prawnik w większym gronie biznesowym na ważne pytanie odpowiada: „To zależy”, ludzie wokół się uśmiechają z...

Pomiar czasu pracy to obowiązek

Państwa członkowskie muszą zobowiązać pracodawców do wdrożenia obiektywnego, niezawodnego i dostępnego systemu mierzenia dobowego czasu pracy podwładnych – uznał Trybunał Sprawiedliwości UE. Prawnicy na ogół nie zajmują się czasem pracy pracowników, chyba że dojdzie...

Wyrywkowe kontrole trzeźwości na bakier z prawem

Zawartość alkoholu we krwi pracownika to dana szczególnej kategorii. Od 4 maja br. można ją przetwarzać wyłącznie za zgodą podwładnego, jeżeli przekazanie danych następuje z jego inicjatywy. Problematyka tzw. wyrywkowej kontroli trzeźwości pracowników od zawsze...

Po uznaniu dzieła za etat składki również od pracownika

Skala podstawowych nadużyć wobec systemu pracy jest z całą pewnością ogromna i z całą pewnością będzie narastać. Myślę tu o podstawowej kwestii, jaką jest uchylanie się przez nas, pracodawców od zawierania umów o dzieło w miejsce umów o pracę.  Świadomie piszę „o nas...