Zaznacz stronę

Przepis, który należy ignorować

Ustawowym warunkiem ustanowienia zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy, zapisanym w art. 101 (2) kodeksu pracy, jest dostęp do szczególnie ważnych informacji ze strony pracownika objętego zakazem konkurencji. Kodeks pracy nie definiuje jednak pojęcia...

Klauzula konkurencyjna zniesiona przed czasem

To, czy w umowie o zakazie konkurencji strony mogą się umówić co do odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia, nie było oczywiste bezpośrednio po wprowadzeniu przepisów o zakazie konkurencji do kodeksu pracy w 1998 r. Przewaga pracodawcy Podstawowy argument...

Brak wypłat zwalnia z lojalności

Umowę o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy zwykle podpisuje się wraz z umową o pracę, rzadko kiedy później. Natomiast punktem uruchamiającym klauzulę o zakazie jest rozwiązanie umowy o pracę i koniec zatrudnienia. To określa szczególną właściwość umów tego...

Kara wygórowana – ale w stosunku do czego

Jedynym sensownym kryterium miarkowania kary umownej z tytułu naruszenia zakazu konkurencji są przesłanki podmiotowe, czyli przede wszystkim stopnień winy czy premedytacja Źródło regulacji Na gruncie zakazu konkurencji takim klasycznym zagadnieniem z punktu wyjścia...

Dodatkowa praca tylko za zgodą szefa

Gdy prawnik w większym gronie biznesowym na ważne pytanie odpowiada: „To zależy”, ludzie wokół się uśmiechają z dystansem. Dlatego ja takich odpowiedzi udzielam z przemyślaną premedytacją, w pełni świadomy tego, że jedyne, co może prawnik robić ze swojego podstawowego...

Pomiar czasu pracy to obowiązek

Państwa członkowskie muszą zobowiązać pracodawców do wdrożenia obiektywnego, niezawodnego i dostępnego systemu mierzenia dobowego czasu pracy podwładnych – uznał Trybunał Sprawiedliwości UE. Prawnicy na ogół nie zajmują się czasem pracy pracowników, chyba że dojdzie...