Zaznacz stronę

Sprawy

PCC od zawarcia umowy spółki z o.o.

Sie 13, 2019

Zawarcie i zmiana umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której siedziba albo rzeczywisty ośrodek zarządzania znajduje się na terytorium RP co do zasady podlega opodatkowaniu podatkiem...

Czytaj dalej...

Samowola fundacji

Maj 13, 2019

Zgodnie z ustawą o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. obligatoryjnym organem fundacji jest zarząd, a w przypadku fundacji posiadającej status organizacji pożytku publicznego...

Czytaj dalej...

Syndyk

Kwi 15, 2019

W sprawach dotyczących masy upadłości syndyk dokonuje czynność w imieniu własnym na rachunek upadłego. Rola syndyka ograniczona jest przepisami ustawy prawo upadłościowe do objęcia majątku...

Czytaj dalej...

Dodatkowy urlop wypoczynkowy

Kwi 05, 2019

Kodeks pracy wyznacza minimalne standardy ochrony pracownika, w tym 20 lub 26-dniowy płatny urlop wypoczynkowy. Pracodawca może podwyższyć ten standard i przyznać pracownikowi dodatkowe płatne...

Czytaj dalej...

Oczywista zasadność skargi kasacyjnej

Kwi 02, 2019

Postanowienie Sądu Najwyższego ze stycznia 2019 roku o sygnaturze III PK 52/18 ma istotne znaczenie dla pełnomocników procesowych, w tym działających na rzecz pracowników. Sąd...

Czytaj dalej...

Bezprawność a stosunek psychiczny

Lut 26, 2019

Zakończenie stosunku pracy przez zwolnienie dyscyplinarne powinno być przez pracodawców traktowane jako ostateczność. Skorzystanie z tej możliwości wymaga spełnienia szeregu wymagań, dotyczących również winy pracownika....

Czytaj dalej...

Archiwum