Zaznacz stronę

Sprawy

Covid-19 a prawo

Mar 17, 2020

Możemy być pewni, że następstwa prawne pandemii rozciągać się będą na wiele lat. Jak rozległe będą to skutki - to jest w tej...

Czytaj dalej...

Portal o zatorach

Sty 28, 2020

Ponieważ z nadejściem nowego roku Kancelaria otrzymała bardzo dużo pytań w odniesieniu do znowelizowanej ustawy która od 1 stycznia nawet inaczej się nazywa,...

Czytaj dalej...

A za karę dostaniesz spadek…

Sty 07, 2020

Gdy los nas nie lubi, wtedy obdarza nas zadłużonym spadkiem, zwłaszcza zadłużonym podatkowo. Od jakiegoś czasu urzędy skarbowe dochodzą zaległości podatkowych od spadkobierców,...

Czytaj dalej...

Biegli sądowi podłączeni pod niezawisłość

Gru 31, 2019

Na swoim blogu Michał Tomczak rozważa - w kontekście sporu o niezawisłość sądów - skąd wynika tak dwuznaczna pozycja biegłych w polskich...

Czytaj dalej...

Półpiętro

Gru 03, 2019

Nazwa oryginalnie finansowania pochodzi z języka francuskiego choć została już przyswojona w języku angielskim i oznacza półpiętro, miejsce łączące dwie kondygnacje. Mezzanine to...

Czytaj dalej...

Podatek u źródła – czekamy na źródło

Lis 26, 2019

Z punktu widzenia transgranicznych transakcji finansowych potrącanie podatku od odsetek lub należności licencyjnych jest niezwykle ważnym elementem kalkulacji biznesowego sensu transakcji. Teoretycznie kwota tego podatku...

Czytaj dalej...

Financial assistance czyli strach na transakcje

Paź 29, 2019

Nawet wydawałoby się całkiem zmyślni prawnicy-transaktorzy potrafią zapomnieć o tym, że ograniczenie prawne znane pod obłudną nazwą financial assistance a jakże, nadal obowiązuje. Stanowi ono...

Czytaj dalej...

Rejestr beneficjentów

Paź 15, 2019

Data wejścia w życie Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych zbiegła się dokładnie z datą wyborów do Sejmu i Senatu. Z tego powodu powstało poważne podejrzenie, że...

Czytaj dalej...

Kara umowna w stosunkach pracy

Paź 01, 2019

W stosunkach pracy pracodawca nie może stosować kary umownej wobec pracownika. Sąd Najwyższy stanął już dawno na stanowisku, że kodeks pracy opisuje wszystkie przypadki odpowiedzialności...

Czytaj dalej...

Unia i frankowicze

Wrz 23, 2019

Ponownie powrócił temat kredytów udzielanych we frankach szwajcarskich. Coraz więcej konsumentów próbuję zakwestionować podpisane przed laty umowy powołując się na niedozwolone klauzule zawarte przez banki...

Czytaj dalej...

Podatek od zawarcia umowy spółki

Sie 13, 2019

Zawarcie i zmiana umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której siedziba albo rzeczywisty ośrodek zarządzania znajduje się na terytorium RP co do zasady podlega opodatkowaniu podatkiem...

Czytaj dalej...

Samowola fundacji

13 maja, 2019

Zgodnie z ustawą o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. obligatoryjnym organem fundacji jest zarząd, a w przypadku fundacji posiadającej status organizacji pożytku publicznego...

Czytaj dalej...

Syndyk

Kwi 15, 2019

W sprawach dotyczących masy upadłości syndyk dokonuje czynność w imieniu własnym na rachunek upadłego. Rola syndyka ograniczona jest przepisami ustawy prawo upadłościowe do objęcia majątku...

Czytaj dalej...

Dodatkowy urlop wypoczynkowy

Kwi 05, 2019

Kodeks pracy wyznacza minimalne standardy ochrony pracownika, w tym 20 lub 26-dniowy płatny urlop wypoczynkowy. Pracodawca może podwyższyć ten standard i przyznać pracownikowi dodatkowe płatne...

Czytaj dalej...

Oczywista zasadność skargi kasacyjnej

Kwi 02, 2019

Postanowienie Sądu Najwyższego ze stycznia 2019 roku o sygnaturze III PK 52/18 ma istotne znaczenie dla pełnomocników procesowych, w tym działających na rzecz pracowników. Sąd...

Czytaj dalej...

Bezprawność a stosunek psychiczny

Lut 26, 2019

Zakończenie stosunku pracy przez zwolnienie dyscyplinarne powinno być przez pracodawców traktowane jako ostateczność. Skorzystanie z tej możliwości wymaga spełnienia szeregu wymagań, dotyczących również winy pracownika....

Czytaj dalej...

Kontrola pracowników przez skanowanie linii papilarnych

Lis 08, 2018

Pracodawcy od lat zastanawiają się nad możliwością wykorzystania danych biometrycznych pracowników, takich jak skan linii papilarnych czy siatkówki oka. System jest szybki i efektywny, jednak...

Czytaj dalej...

Przyczyna wypowiedzenia na potrzeby sądu

Sie 09, 2018

W następstwie spraw z zakresu prawa pracy, prowadzonych głównie w związku z wypowiedzeniem umów o pracę i odwołaniami pracowników (nierzadko wykonujących funkcje kierownicze) przyszła mi do głowy raczej destrukcyjna myśl i refleksja. Artykuł Michała Tomczaka w dzienniku...

Czytaj dalej...

Ochrona godności pracowniczej narzędziem ułomnym

Sie 02, 2018

Usubtelnienie systemu prawa pracy polega na tym, by pracownika traktować przyzwoicie i by szanować jego godność. O ile w przeszłości sam zżymałem się lub nawet drwiłem z pojęcia godności pracowniczej (zadając proste i nadmiernie przewrotne...

Czytaj dalej...

Powiązania między spółkami a ubezpieczenia społeczne

Lip 05, 2018

Jednym z najbardziej zasadniczych problemów, przed którymi stoi system prawny – nie tylko system prawa pracy, ale prawa pracy ten problem dotyczy bardzo mocno –...

Czytaj dalej...

Warto walczyć o świadczenie do końca

Cze 14, 2018

Sądy i sędziowie bardzo często wydają wyroki na podstawie swojego pierwotnego przeświadczenia o słuszności i przyzwoitości jednej lub drugiej strony. Dopiero potem dopisują mniej lub...

Czytaj dalej...

Termin na dyscyplinarkę bywa dyskusyjny

10 maja, 2018

W sporach na tle art. 52 kodeksu pracy, czyli wtedy, gdy chodzi o zwolnienie dyscyplinarne, bardzo często spory toczą się wokół dochowania terminu z §...

Czytaj dalej...

Długi czas przechowywania dokumentacji pracowniczej

Mar 20, 2018

Jeden z naszych Klientów zapytał nas, czy organy ubezpieczeń społecznych mają, a jeżeli tak, to przez jaki okres, uprawnienie do żądania przedstawienia przez pracodawcę dokumentacji...

Czytaj dalej...

Problem z nielegalnym dowodem

Mar 15, 2018

Wydaje się, że ochrona prywatności pracowników jest stawiana ponad ochronę interesów pracodawcy. Jednak nawet europejski Trybunał ma problem z jednoznacznym ustaleniem tu priorytetów. ...

Czytaj dalej...

Nie zawsze kara porządkowa

Mar 06, 2018

Klienci często pytają nas, czy w przypadku naruszenia przez pracownika jego obowiązków, konieczne jest uprzednie ukaranie go karą porządkową, czy też można od razu dokonać...

Czytaj dalej...

Rezultat prowokacji nie uzasadnia zwolnienia

Mar 01, 2018

„Kontrolowana łapówka” nie może co do zasady stanowić powodu dyscyplinarki. Nie oznacza to jednak, że pracownikowi, który uległ pokusie, należy się odszkodowanie za bezprawnie zwolnienie. ...

Czytaj dalej...

Mętna ochrona prywatności

Lut 22, 2018

Nie ma przepisów, które wprost regulowałyby prawo pracodawcy do ingerencji w służbową pocztę elektroniczną zatrudnionych. W tym zakresie trzeba się kierować orzecznictwem najwyższych sądów euoropejskich. ...

Czytaj dalej...

ZUS podważy zawyżoną pensję

Lut 15, 2018

Organ rentowy ma prawo zweryfikować wysokość wynagrodzenia pracownika, jeśli podejrzewa, że celowo je zawyżono, aby wyłudzić świadczenia z ubezpieczenia społecznego. ...

Czytaj dalej...

Prawo karne i wrażliwość

Lut 09, 2018

W kodeksie pracy jest cały rozdział poświęcony wynagrodzeniu o pracę i jego ochronie, ale te przepisy są zredagowane w cokolwiek urzędniczym, poprawnościowym duchu. Nie ma na przykład takiego przepisu który...

Czytaj dalej...

Blokadę związku można złamać

Lut 01, 2018

Gdy organizacja związkowa nie chce się zgodzić na konieczne zmiany aktu wewnątrzzakładowego, pracodawca może go wypowiedzieć i uchylić. Przyzwala na to Sąd Najwyższy. Artykuł Michała Tomczaka w dzienniku "Rzeczpospolita"...

Czytaj dalej...

Rezydencja, a nie reprezentacja

Sty 18, 2018

Gwarancje związkowe służą także zasiedziałym związkowcom, którzy tak naprawdę nikogo nie reprezentują. Są oni faktycznie nieusuwalni. Artykuł Michała Tomczaka w dzienniku "Rzeczpospolita" z dnia 18 stycznia 2018...

Czytaj dalej...

Archiwum