Sprawy

Michał Tomczak arbitrem

Michał Tomczak został powołany na arbitra w dużym sporze, toczonym przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Spór dotyczy wykonania umowy inwestycyjnej a wartość przedmiotu sporu przekracza 30 mln złotych.

Prawo do bycia zapomnianym

W ramach spraw o ochronę dóbr osobistych od dawna rozważaliśmy okoliczność, że największym zagrożeniem dla dóbr osobistych jest współcześnie nie to, co strony sobie mówią czy piszą, tylko pozycjonowanie naruszających dobra osobiste informacji w wyszukiwarkach internetowych. Czyli przede...

Nowości w developmencie

Interesujące, czy ktoś rejestruje wszystkie zmiany jakie zachodzą na rynku deweloperskim w Warszawie. Nie jesteśmy wcale pewni, czy względnie rozległa praktyka Kancelarii w tej dziedzinie doradztwa daje podstawy do uogólnień. Z okresu ostatnich 18-24 miesięcy co najmniej dwa zjawiska wydają...

Szantaż prawem czy prawo do szantażu

Jeden z Klientów Kancelarii, renomowany deweloper, padł ofiarą szantażu deweloperskiego. W telegraficznym skrócie, jeden z mieszkańców terenu sąsiadującego z nowoplanowaną przez Klienta inwestycją zagroził, że jeżeli nie otrzyma pewnej sumy pieniężnej, wniesie odwołanie od pozwolenia...

I nie opuszczę Cię aż do…

Z naszego doświadczenia wynika, że podmioty biorące udział w zamówieniach publicznych najczęściej, w celu spełnienia wymagań stawianych przez zamawiającego oraz zapewnienia gwarancji należytego wykonania zamówienia, tworzą konsorcja. Z naszego doświadczenia wynika również, że nierzadko...

Transakcje

Kancelaria realizuje obecnie trzy duże transakcje – dwie od strony kupującego, jedną od strony sprzedającego. Z transakcjami jest ten problem, że zazwyczaj nie wolno o nich informować zanim nie zostaną zawarte, a czasem i długo potem. Niemniej w każdym przypadku zwracamy się do naszych Klientów...

Przetarg a integracja systemów

Kancelaria reprezentuje międzynarodową firmę uczestniczącą m.in. w przetargach organizowanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej. W przetargach tych, jak wiadomo, firmy unijne mogą uczestniczyć na prawach równych z firmami polskimi. Jest to klasyczna, słuszna zasada, która umożliwia zdrową...

Kolejny sukces Kancelarii w sporze piłkarza z klubem

FIFA udzieliła Klientowi Kancelarii, piłkarzowi Jakubowi Wilkowi, tzw. tymczasowej rejestracji do gry w klubie Żalgiris Wilno, z którym związał się on po wypowiedzeniu kontraktu z klubem poprzednim z powodu naruszania warunków kontraktu ze strony klubu. Decyzja FIFA umożliwia Zawodnikowi reprezentowanie...

Wywłaszczenie – czyli zgaga powraca

Wydawało się, że w następstwie postkomunistycznej zgagi spowodowanej wywłaszczeniami z fikcyjnym odszkodowaniem raz na zawsze przyjęta zostanie zasada rynkowej wysokości odszkodowania. Niestety, to iluzja. Kancelaria prowadzi sprawy, w której podmioty gospodarcze, którym odjęto własność...

Ponowne głosowanie

Dla pewnej szacownej instytucji państwowej przygotowywaliśmy stanowisko prawne na temat dopuszczalności ponownego głosowania uchwały raz już głosowanej. Jak to zwykle bywa, ten względnie oczywisty dylemat w ramach pogłębionego rozumowania prawniczego wyłonił cały szereg interesujących,...

 Do góry