Sprawy

Powtórka z rozrywki czyli znaczenie Polskich Norm

Jeden z klientów Kancelarii po raz kolejny stał się obiektem zainteresowania organów celnych w związku z dystrybuowanymi wyrobami opodatkowanymi podatkiem akcyzowym. Podstawą podejmowanych przez służby celne działań kontrolnych jest rozbieżność między kodami CN oraz Polskimi Normami a definicjami...

Dzieło czyli para butów albo Żagiel Libeskinda

Z praktyki nieruchomościowej Kancelarii: Problem określenia rozpoczęcia obliczania terminu przedawnienia roszczenia na tle art. 646 kodeksu cywilnego. Zgodnie z przepisem roszczenia wynikające z umowy o dzieło przedawniają się z upływem dwóch lat od dnia oddania dzieła. W rzeczywistości gospodarczej...

I znów, i znów

I znów i znów – otwarcie sprawy na nowo. Pełnomocnik podlega prekluzji, przedawnieniu, rygorowi pominięcia dowodu i innym tego rodzaju sankcjom. A sąd otwiera po prostu sprawę na nowo. Takie zdarzenie ma miejsce średnio w co drugiej sprawie o pewnym poziomie komplikacji. Oznacza ono nie mniej...

Ugoda bez zgody klienta

W nowej sprawie, w której kancelaria analizowała dotychczasową sytuację prawną klienta, natrafiliśmy na punkt zwrotny, którym okazała się ugoda zawarta w toku postępowania apelacyjnego bez zgody klienta (ewidentnie na jego niekorzyść). Co prawda umowa z pełnomocnikiem zawierała wymóg uprzedniego...

Procesowe rozumienie szkody

W ramach prowadzonego przez Kancelarię postępowania sądowego, którego przedmiotem jest odszkodowanie za wypełnienie weksla niezgodnie z deklaracją wekslową, niespodziewanie, pojawiło się ciekawe zagadnienie prawne. Zgodnie z podręcznikowymi definicjami szkody, może ona wystąpić w dwóch...

Próba ugodowa czyli dzieje grzechu

Znów mamy w jednej ze spraw zawezwanie do próby ugodowej. Żeby nie powstał fałszywy obraz – czasem prawnicy Kancelarii występują z wnioskiem o próbę, czasem jesteśmy po drugiej stronie. I w jednym i w drugim przypadku jesteśmy doskonale świadomi, że nie chodzi tu właściwie nigdy o jakąkolwiek...

Gwarancja zapłaty, czyli nie odstępuj aż do śmierci

W 2010 roku w kodeksie cywilnym wprowadzono przepisy, zgodnie z którymi na każdym etapie realizowania robót budowlanych wykonawca może zażądać od inwestora przedstawienia gwarancji zapłaty, zaś odstąpienie przez inwestora od umowy spowodowane żądaniem przedstawienia takiej gwarancji jest...

Michał Tomczak arbitrem

Michał Tomczak został powołany na arbitra w dużym sporze, toczonym przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Spór dotyczy wykonania umowy inwestycyjnej a wartość przedmiotu sporu przekracza 30 mln złotych.

Prawo do bycia zapomnianym

W ramach spraw o ochronę dóbr osobistych od dawna rozważaliśmy okoliczność, że największym zagrożeniem dla dóbr osobistych jest współcześnie nie to, co strony sobie mówią czy piszą, tylko pozycjonowanie naruszających dobra osobiste informacji w wyszukiwarkach internetowych. Czyli przede...

Nowości w developmencie

Interesujące, czy ktoś rejestruje wszystkie zmiany jakie zachodzą na rynku deweloperskim w Warszawie. Nie jesteśmy wcale pewni, czy względnie rozległa praktyka Kancelarii w tej dziedzinie doradztwa daje podstawy do uogólnień. Z okresu ostatnich 18-24 miesięcy co najmniej dwa zjawiska wydają...

 Do góry