Publikacje periodyczne

Wszystkie bieżące publikacje oraz inne przejawy aktywności w mediach publicznych.

Artykuł Michała Tomczaka w dzienniku Rzeczpospolita z dnia 17 marca 2022 roku (dodatek: Kadry i Płace).

Zakres ochrony niepełnosprawnego zależy od możliwości firmy
Niepełnosprawność stanowi autonomiczne pojęcie prawa europejskiego. Państwa UE nie mogą ograniczyć wewnętrznymi przepisami unijnego rozumienia przyczyn, które wskazują na dyskryminację z tego powodu.

Proszę czytać dalej.

Artykuł Michała Tomczaka w dzienniku Rzeczpospolita z dnia 23 grudnia 2021 roku (dodatek: Kadry i Płace).

Dyskryminacja w europejskiej odsłonie] Prawnicy kancelarii Tomczak & Partnerzy Spółka Adwokacka analizują orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach o dyskryminację i linię, jaka się z niego wyłania.

Proszę czytać dalej.

Artykuł Michała Tomczaka w dzienniku Rzeczpospolita z dnia 9 grudnia 2021 roku (dodatek: Kadry i Płace).

Organizacje religijne korzystają z daleko idącego wyłączenia przepisów antydyskryminacyjnych.
Musi jednak istnieć obiektywnie weryfikowalny bezpośredniego związek między wymogiem zawodowym wprowadzonym przez takiego pracodawcę a jego działalnością.

Proszę czytać dalej.

Artykuł Michała Tomczaka w dzienniku Rzeczpospolita z dnia 16 września 2021 roku (dodatek: Kadry i Płace).

Osoba, której nie chodzi o zdobycie pracy, ale o uzyskanie statusu kandydata, aby dochodzić odszkodowania, nie jest objęta pojęciem dostępu do zatrudnienia lub wykonywania zawodu. Jej żądanie może zostać uznane za nadużycie prawa.

Proszę czytać dalej.

Artykuł Michała Tomczaka w dzienniku Rzeczpospolita z dnia 9 września 2021 roku (dodatek: Kadry i Płace).

Wymogi związane z wyznaniem i przynależnością do kościoła mają charakter niedyskryminujący tylko wtedy, gdy religia lub przekonania stanowią podstawowy, zgodny z prawem i uzasadniony wymóg zawodowy.

Proszę czytać dalej.

Artykuł Michała Tomczaka w dzienniku Rzeczpospolita z dnia 2 września 2021 roku (dodatek: Kadry i Płace).

Żadne przepisy unijne nie zawierają zakazu dyskryminacji ze względu na otyłość jako taką. Jednak otyłość może być uznana za niepełnosprawność, a to już jest przesłanka dyskryminacyjna.

Proszę czytać dalej.

Artykuł Michała Tomczaka w dzienniku Rzeczpospolita z dnia 19 sierpnia 2021 roku (dodatek: Kadry i Płace).

Ograniczenie swobody przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług może być uzasadnione nadrzędnym względem interesu ogólnego. Musi być jednak odpowiednie do realizacji zamierzonego celu i nie wykraczać poza to, co jest niezbędne do jego osiągnięcia.

Proszę czytać dalej.

Artykuł Michała Tomczaka w dzienniku Rzeczpospolita z dnia 29 lipca 2021 roku (dodatek: Kadry i Płace).

W młodości, jak wiadomo, co drugi chłopiec chce być strażakiem. Lub dwóch na trzech W byciu strażakiem jest z jednej strony wyzwanie i ryzyko, jednoznacznie określone co do znaczenia i skutku. Ale jest też poczucie i spełnienie misji, polegającej na ratowaniu ważnych doczesnych wartości, niesienie pomocy bliźnim.

Proszę czytać dalej.

Artykuł Michała Tomczaka w dzienniku Rzeczpospolita z dnia 15 lipca 2021 roku (dodatek: Kadry i Płace).

Obiektywne przyczyny zwolnienia znaczą coś zupełnie innego, wobec pracownika niepełnosprawnego, ponieważ warunkiem stosowania wobec niego obiektywnej przyczyn zwolnienia jest uprzednie zapewnienie mu pomocy w wyrównaniu szans.

Proszę czytać dalej.

Artykuł Michała Tomczaka w dzienniku Rzeczpospolita z dnia 1 lipca 2021 roku (dodatek: Kadry i Płace).

Gdy jakiekolwiek zróżnicowanie pracowników jest związane z „dyskryminacyjną” cechą, zróżnicowanie to jest, co do zasady, niedopuszczalne. Odniesienie nie musi dotyczyć innych osób, pozbawionych dyskryminacyjnej cechy.

Proszę czytać dalej.